Valatud tooted

  • Keemiline koostis
  • Mehaanilised omadused
  • Tehnoloogilised omadused

Vasesulamite keemiline koostis ja mehaanilised omadused

Tööstuse mitmetes harudes laialt kasutatakse mitmesuguseid vasesulameid. Need liigitatakse kahte gruppi: messingud e. valgevased ja pronksid. Pronksideks nimetatakse vasesulameid, kus põhikomponentid on tina, alumiinium, räni, magneesium, raud jm. Tuntumad on tina-, plii-, alumiinium- ja ränipronksid. Põhikomponenti jäärgi valmistatakse tinapronsid (vase ja tina sulam) ja tinavabad- või eripronksid (vase ja alumiiniumi, raua, magneesiumi, nikkli jm. sulam).Toodete valmistamise viisi järgi liigitatakse vasesulamid samuti kahte gruppi: deformeeruvad (survetöödeldavad) sulamid ja valusulamid.

Tinavalupronksite keemiline koostis Vene standardite GOST 613-79 ja tinavabade valupronkside – GOST 493-79 järgi
Mark Põhilised komponendid Lisatu, mitte rohkem
Tina Tsink Plii Alumiinium Raud Muu Vask
Sn Zn Pb Al Fe Cu
БрО5Ц5С5 4-6 4-6 4-6 - - - Teised 1,3
БрО8C12 7-9 - 11-13 - - Nikkel < 2,0 0,75
БрО8C21 7-9 - 19-23 - - Nikkel < 2,0 0,75
БрО10Ф1 9-11 - - - - Fosfor 0,4 – 1,1 1
БрА9Ж3л - - - 8-10,5 2-4 - 2,7
БрА10Ж3Мц2 - - - 9-11 2-4 Mangaan 1,0 – 3,0 1
БрА10Ж4Н4л - - - 9,5-11 3,5-5,5 Nikkel 3,5 – 5,5 1,5

Messingid liigitatakse liht- (kahekomponendilised: vase ja tsingi sulam) ja erimessingiteks (lisaks räni, alumiinium, raud, magneesium, plii jm.).

Valumessingite keemiline koostis Vene standardi GOST 17711-80 järgi
Mark Põhilised komponendid Lisatu, mitte rohkem
Vask Alumiinium Raud Mangaan Plii Räni Tsink
Cu Al Fe Mn Pb Si Zn
ЛЦ38Мц2С2 57-60 - - 1,5-2,5 1,5-2,5 - Teised 2,2
ЛЦ30А3 66-68 2-3 - - - - " 2,6
ЛЦ23А6Ж3Мц2 64-68 4-7 2-4 1,5-3,0 - - " 1,8
ЛЦ16К4 78-81 - - - - 3,0-4,5 " 2,5
ЛЦ14К3С3 77-81 - - - 2-4 2,5-4,5 " 2,3

Vasesulamite mehaanilised ja tehnoloogilised omadused Vasesulamite põhieeliseks on kõrge korrosioonikindlus, soojus- ja elektrijuhtivus, hea vastupidavus kulumisele, madal hõõrdetegur, hea detailite soveldus paaris teistega tugevamatest materialidest detailitega, head tööomadused madalatel temperatuuridel kuni – 250 °С. Tinapronksist valutoorikud põhiliselt kasutatakse surve all või hõõrde tingimustes töötavate detailite valmistamiseks. Tinavabad valupronksid omavad kõrged vastupidavust ning head hõõrdetegurit korrosioonikindlust, samas omavad rida eriomadusi – kõrget elektri- ja soojusjuhtivust ning aurukindlust. Need kasutatakse erirasketes töötingimustes töötavate detailite valmistamisel (hammasratad, puksid, klappid, ülivõimsate kraanate ja turbiinite hammasratad, tigupaarid koostööks asoteeritud või tsementeeritud terasest detailitega, kõrge surve ja suure löökkoormuse all töötavad laagrid). Tänu eriomadustele (suur mahtkahanemine, kõrgendatud oksüdatsioon pronksi sulatamisel ja vormite pealetäitmisel) tinapronksid kasutatakse põhiliselt lihtsama kujuga detailite valamisel.

Alumiiniumpronksid on tinavabade pronksite seast on kõige laiema kasutusalaga. Nad omavad head korrosioonikindlust mage- ja soolavees, on hästi vastupidavad purunemisele kavitatsiooni tingimustes, nendel on võrreldes tinapronksitega väiksem hõõrdevastane kulumine.

Valupronksite mehaanilised ja tehnoloogilised omadused
Mark Valu viis Временное сопротив- ление σВ, МПа (кгс/мм2) Относительное удлинение после разрыва δS, % Твердость по Бринеллю НВ, МПа (кгс/мм2) Tihkus g/sm3 Hõõrdetegur Täitmise Temp. °С
Не менее Õlitusega Õlituseta
БрО5Ц5С5 Muldvormvalu 147,0 (15) 6 588(60) 8,82 0,0093 0,15 1150 – 1200
Kokillvalu 176,2 (16) 4 588(60) 8,84
БрО8C12 Muldvormvalu 147,0 (15) 5 588(60) 9,1 0,005 0,1 1000 – 1040
Kokillvalu 147,0 (15) 5 637(65)
БрО8C21 Muldvormvalu 147,0 (15) 5 392(40) 9,3 0,005 0,1 1000 – 1040
БрО10Ф1 Muldvormvalu 215,5 (22) 3 784(80) 8,58 0,008 0,1 1050 – 1150
Kokillvalu 245,0 (25) 3 882(90) 8,76
БрА9Ж3л Muldvormvalu 392,0 (40) 10 980(100) 7,5 0,054 0,18 1120 – 1200
Kokillvalu 490,0 (50) 12 980(100)
БрА10Ж3Мц2 Muldvormvalu 392,0 (40) 10 980(100) 7,5 0,063 0,19 1120 – 1200
Kokillvalu 490,0 (50) 12 1176(120)
Центро- бежный 490,0 (50) 12 1176(120)
БрА10Ж4Н4л Muldvormvalu   5 1568(160) 8,2 0,12 0,23 1120 – 1240
Kokillvalu 587,0 (60) 6 1668(170)
Центробеж - ный   5 1568(160)

Kõikidele pronksidele on omane madal kuumuspurunemine, kõrge hermeetilisus, keskmine kalluvus gaasiküllastatusele ja kõrge korrosioonikindlus, töötemperatuur 280-286 °С. Messingid omavad vase ja teiste vasesulamite kõik positiivsed omadused – kõrge elektri- ja soojusjuhtivus parema ja kõrgema vastupidavuse juures. Messingist valudetailite mehaanilised omadused paljuski sõltuvad valuviisist. Parimad mehaanilised omadused on valudetailidel, mis on toodetud kokiilvalu viisil.

Valumessingite mehaanilised ja tehnoloogilised omadused
Mark Valu viis Временное сопротив- ление σВ, МПа (кгс/мм2) Относит. удлинение после разрыва, δS, % Тверд. по Бринеллю НВ, МПа (кгс/мм2) Tihkus g/sm3 Sulamis- temp. °С Täitmise Temp. °С Hõõrdetegur Литей- ная усадка, %
Mitte vähem kui Õlitusega Õlituseta
ЛЦ38Мц2С2 Muldvormvalu 245 (25) 15 80 8,5 880 940- 1080 0,016 0,24 1,8
Kokillvalu 343 (35) 10 85 1,5-1,6
ЛЦ30А3 Muldvormvalu 294 (30) 12 80 8,5 995 1055- 1155 - - 1,55
Kokillvalu 392 (40) 15 90
ЛЦ23А6Ж3Мц2 Muldvormvalu 686 (70) 7 160 8,5 900 960- 1080 - - 1,8
Kokillvalu    
Центробеж. 705 (72) 165
ЛЦ16К4 Muldvormvalu 294 (30) 15 100 8,5 900 960- 1080 0,01 0,19 1,7
Kokillvalu 343 (35) 110
ЛЦ14К3С3 Muldvormvalu 245 (25) 7 90 8,6 909 970- 1090 0,009 0,15 1,7

Mitmekomponendilised messingid mitmete mehaaniliste omaduste järgi praktiliselt ei ole halvemad tinavabadest pronksidest (nt. alumiiniumpronksist). Erinevates läbilõikedes mahttiheduse järgi valumessingist detailid on tinapronksidest paremad. Ja valumessingid on mõnedest valupronksidest natuke odavamad. Valumessingit kasutatakse fassongdetailite valmistamiseks, eriti siis kui ei ole võimalik või otstarbekas need valmistada deformeeritud toodetest. Selleks kasutatakse enamasti kõrglegeeritud messingid; lihtmessingid kasutatakse sel juhul harva. Valumessingist detailid omavad kõrgendatud hermeetilisuse ja suudavad kannatada kuni 30 – 40 Mpa survet.

Üles